חבקוק בבקיאות

חבקוק בבקיאות פרקים א-ב

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
חבקוק בבקיאות

חבקוק בבקיאות פרק ג

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
חבקוק בבקיאות

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

חבקוק בבקיאות פרקים א-ב

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

חבקוק בבקיאות פרק ג

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
קשר חי