נביאים

המרגלים ששלח יהושע

תפקידה המיוחד של רחב, ובהתאם לכך - הפעולה הכבירה של המרגלים שבאו אל ביתה | השיעור מיועד לנשים

כ - 70 דק'

עכן מעל ועל כל העדה תקצוף?

קשה מאד לתפוס כיצד עם שלם מפסיד בקרב בעי מחמת אדם אחד שחטא ולקח משלל יריחו.

כ - 70 דק'

פרשת הגבעונים

פרשת הגבעונים היא אחת הפרשיות המסעירות בחיי דוד המלך, סיפור של נקמה וחסד, שבועה שהופרה ושבועה שקוימה. סיפור...

כ - 70 דק'

שלושים ואחד המלכים ביהושע - רשימה או שירה?

מאמר זה עוקב אחר מהותה ותכליתה של רשימת המלכים שנוצחו בידי יהושע

על סיפה של מלחמת אחים

יהושע פרק כב | כאשר בני גד ובני ראובן בונים מזבח, חוגרת האומה כולה את החרב לקראת מלחמה עימהם. על מה בעצם רצו...

כ - 70 דק'

מזבח בני גד ובני ראובן

כיצד אמרו בני ישראל לשניים וחצי השבטים כי ארץ אחוזתם טמאה יותר? וממה הם כל כך חששו כשהתאספו לעלות עליהם...

כ - 70 דק'

דרכי שייכות נחלה לשבט

בשיעור זה נעקוב באמצעות מקורות שונים, אחר גילויים שונים של השייכות החזקה בין כל שבט לנחלה שהוא קיבל בארץ...

כ - 70 דק'

כיבוש הארץ על פי התנ"ך

לימוד על משמעות וערך המושג של כיבוש הארץ מתוך הופעתו בתנך.

כ - 70 דק'

המלך יהושע

נעיין ביחסים שבין העם והמלך. נבחן את השמיעה שלו לקולות העם וההובלה שלו למרות הקולות. מבחירתו דרך המלכתו...

כ - 70 דק'

עתניאל ועכסה - מנהיגות משלימה

מהו תפקידו של סיפור נחלתה של עכסה? איזה אפיק של מנהיגות היא מחדשת בדור השופטים, וכיצד מנהיגותה משתלבת...

כ - 70 דק'

דבורה הנביאה - הנהגה אידאלית

הנביאה הדגולה, המנהיגה ומרוממת את רוח האומה בעת שפל לאומי, ומלמדת כיצד רוחניות גדולה מפעילה כוחות מדינה...

כ - 70 דק'

דמותו של גדעון

יש להבין כל שופט על רקע השבט שממנו הוא בא. בשיעור זה נעסוק במהותו של שבט מנשה בכלל, ונבין את גדעון על רקע...

כ - 70 דק'

יפתח הגלעדי

יפתח הגלעדי בעל ייחוס לא מכבד. מתלקטים סביבו עבריינים ופחותי החברה. נודר נדר מוטעה והזוי. בעקבות פקודתו...

כ - 70 דק'

בת יפתח והמלוכה בישראל

האם המלכות בישראל היא פתרון תוכני או טכני? |

כ - 70 דק'

מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים

מנזירות קצובה הנאמרת בתורה לנזירות עולם המתגלה בשמשון. וכן - הלימוד של חז"ל משמשון שגם שמואל היה נזיר עולם.

כ - 70 דק'

לדמותו של שמשון

שמשון מהווה חידה גדולה - בתוך פרקי שיפוטו את ישראל מופיעות דרכי התנהגות בלתי שגרתיות.

כ - 70 דק'

שמשון משיח ה'

מעקב אחר גדולתו של שמשון במעשים שונים שלו, ובדברי חז"ל על דמותו.

כ - 70 דק'

דמותו המופלאה של שמשון

בשיעור נלמד על דמותו של שופט מופלא, שמשון, שבדרכו המיוחדת מוביל את עם ישראל למלחמה בפלישתים, ומנחיל לדורות את...

כ - 70 דק'

דמותו הפלאית של שמשון

על פי הפשט מצטייר כהרפתקן מחפש צרות ואקשן ללא אחריות. פועל לבד. נכנס למקומות מפוקפקים ומתרועע עם גויות- כל זה...

כ - 70 דק'

פילגש בגבעה

מהי פילגש? מהי היה העונש המגיע לבני הבליעל? מה הייתה הסמכות של השבטים להילחם בבנימין? מדוע האורים ותומים...

כ - 70 דק'

מבט מעמיק על ספר שופטים

אחרי הסתלקותו של משה רבנו יהושע מתבקש להנחיל את הארץ. אתגר חדש לדור חדש. מהר מאוד המציאות הולכת ומסתבכת...

כ - 70 דק'

"ויהי בימי שפוט השופטים"

מה בין ספר שופטים למגילת רות? | השיעור מיועד לנשים

כ - 70 דק'

"בימים ההם אין מלך בישראל"

בימים ההם אין מלך בישראל הוא המוטו החוזר בסוף ספר שופטים כהכנה לקראת ספר שמואל. מהו הרקע למוטו זה ומה...

כ - 70 דק'

שלבי המעבר בספר שופטים

בשיעור נלמד על תקופת השופטים, תקופת מעבר בין יהושע למלכים, הקשיים וההתמודדויות, ובניית עם ישראל מתוכם, תוך...

כ - 70 דק'

הולדת המלכות מכח אמונת חנה

הפטרת יום א של ראש השנה | האמונה של חנה המילים האחרונות בספר שופטים הן: "בַּיָּמִים הָהֵם אֵין מֶלֶךְ...

חנה - חן, תחינה וחנינה

עיון מחודש בדמותה היחודית ורבת הגוונים של חנה אם שמואל הנביא

כ - 70 דק'

ראשית המלוכה

האם יש מצוה למנות מלך? אם כן, מדוע שמואל התנגד? ומדוע לבסוף הסכים? ומדוע אח"כ ביקר את רצון העם? האם משפטי...

כ - 70 דק'

"ויפדו העם את יהונתן"

האם פדיית העם את יהונתן לאחר שבועת שאול כי ימות, היתה מעשה ראוי? מה אנו לומדים לדורות ממעשה יונתן וממסירות...

כ - 70 דק'

דוד וגלית

כ - 70 דק'

"ואת ערובתם תקח" - הערבות בעם ישראל

בביתו של ישי, ובשליחותו את דוד, התגלתה מידת הערבות ההדדית של עם ישראל | השיעור מיועד לנשים

כ - 70 דק'

דואג האדומי - תורה מן הפה ולחוץ

חז"ל קשרו את אישיותו של דואג האדומי לפרקים שונים בתנך. מהפרקים כולם עולה אישיות של תלמיד חכם שתורתו אינה אלא...

כ - 70 דק'

מעשה נוב עיר הכהנים

כיצד הצליח דואג האדומי לגרום בהבל פה לאסון כה נוראי של חורבן נוב והריגת כל כהניה

כ - 70 דק'

מערה וקעילה - מבחני מלכות

בשיעור זה עוסק הרב בתמיהה על ההנהגה האלקית בפרשות קשות של רדיפה ומנוסה.

כ - 70 דק'

אביגיל אשת דוד

טובת שכל ויפת תואר- חכמתה ומידותיה של אביגיל, כעזר בבניין מלכות בית דוד | השיעור מיועד לנשים

כ - 70 דק'

נפילת שאול בגלבוע

בפרשת מפלת שאול בגלבוע מתגלה גדולתו וצדיקותו של שאול המלך. מאיזו בחינה שאול היה גדול מדוד?

כ - 70 דק'

שאול ובעלת האוב

פרשת לכתו של שאול אל בעלת האוב בעין דור לשם העלאת דמותו של שמואל, היא מהמורכבות ביותר בדברי הנביאים. נעלה...

כ - 70 דק'

יואב בן צרויה - גיבור או מפקד סורר?

עיון באישיותו, דרכו ומשנתו של יואב בן צוריה. |

כ - 70 דק'

מרדפי שאול ודוד

שיעור זה עוסק בהבדלים היסודיים בין מלכות שאול למלכות דוד. כך נוכל להבין מדוע רדף שאול כה הרבה אחר דוד

כ - 70 דק'

שאול ודוד - זמניות מול נצח

עיון והעמקה באופי המלכות של שאול ולעומתה אופי המלכות של דוד.

כ - 70 דק'

(מצגת) מבט על ספר שמואל - כיצד פעל דוד להחליף את מלכות שאול?

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך

איש את אויבו

איזו תמונה תתגלה ללומד ספר שמואל לבד או לקוראי פרקי תהילים באותו נושא במפורש וכיצד נוכל ליישב את הדברים

כ - 70 דק'

המלכת שאול

הפער בין הציפיות שנתלו בשאול בזמן המלכתו, לבין הביצוע בפועל

כ - 70 דק'

(מצגת) היחס הנכון אל הקודש, דרך סוגיית העלאת הארון

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך

מבט כללי על העלאת הארון לירושלים

רקע כללי המשנה במסכת זבחים (פי"ד מש' ד-ח) מבארת: "עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורות משהוקם...

דוד ובת שבע

מדוע נאמרה תוכחת כבשת הרש ולא נאסרה בת שבע על דוד?

62 דק'

פרשת דוד ובת שבע

בשיעור זה נלמד כי דווקא על פי הפשט, לא יתכן כלל וכלל כי דוד המלך חטא בחטאים העולים מן הכתוב בקריאה הראשונה.

כ - 70 דק'

בת שבע - אם המלכות

במדרש נאמר כי 'אשת חיל מי ימצא' נאמר על בת שבע. אשתו של דוד המלך הקדוש העליון ראויה היתה לו. בשיעור זה נעקוב...

כ - 70 דק'

דוד המלך ובת שבע

הדרך הנכונה להתייחס לדוד מלכנו, וכיצד ניכרת גדולתו וצדקתו בפרשה זו.

קונטרס דוד ובת שבע

ביאור מעשה דוד ובת שבע בפשט הפסוקים על פי דברי רבותינו | מחבר: הרב גבריאל אלקובי

מי היא כבשת הרש?

נתן הנביא מוכיח את דוד על חטאו באמצעות משל העשיר הלוקח את כבשת הרש. אך יש לעין ולבחון - מהו בדיוק הנמשל? על...

כ - 70 דק'

מרד אבשלום - בין דוד ליואב

על מה נסוב הוויכוח החריף בין דוד ליואב? מצד אחד יואב נאמן לדוד ומאידך פועל במפורש בניגוד לפקודתו של דוד.

כ - 70 דק'

הסתלקות דוד - מובל או מוביל?

בפרשת אדוניהו, מפתיעה מאד הפאסיביות לכאורה של דוד. מדוע דוד לא הודיע מראש לכל העם כי שלמה יהיה המלך? מדוע הוא...

כ - 70 דק'

האם היתה פרוכת בבית המקדש הראשון?

הקרבנות אשר מזים את דמן על הפרוכת הם: פר ושעיר של יוה"כ, פרים הנשרפים (פר העלם דבר של ציבור ופר כהן משיח)...

התפלגות המלוכה

עיון בפרקי התפלגות המלוכה והקרע שבספר מלכים |

כ - 70 דק'

פילוג המלוכה - לשם איחוד

תכנית הפירוד הולכת בדרך של "קמעה קמעה". בשיעור זה נקיים בירור מעמיק, מהי מטרת הפילוג ויישומה הממשי.

כ - 70 דק'

אחאב - אח לשמים ואב לעבודה זרה

עיון בדמותו של מלך ישראל מהמרכזיים ביותר שהיו, דמות המורכבת מאור וחושך יחדיו. ומה כל זה אומר לנו בדור של...

כ - 70 דק'

מעמד הר הכרמל

מדוע נקט אליהו בדרכים החריפות ויוצאות הדופן שבהן פעל במעמד הר הכרמל?

כ - 70 דק'

"פי שנים ברוחך" - אליהו ואלישע

שני נביאים ושני מנהיגים עם דרכי מנהיגות שונות ואף הפוכות. בשיעור נלמד על המפגש המיוחד ביניהם, על בקשתו...

כ - 70 דק'

להכין את הכלים - אלישע והאישה השונמית

מעשה אלישע והאישה השונמית מלמד עיקרון רוחני כללי - הברכה והניסיות שורה בנו בהתאם להכנתנו את כלינו לקראתה |...

כ - 70 דק'

אשת עובדיה - אמונה בצל משבר

בשיעור זה נעסוק במשמעות של הצלת אשת עובדיה מנושיה על ידי אלישע הנביא | השיעור מיועד לנשים

כ - 70 דק'

ניסי אלישע

מבט רוחב על ניסי אלישע. מה פשר רצף הניסים המתרחשים על ידיו?

כ - 70 דק'

אלישע נוטל את שלושת המפתחות

שלוש מפתחות הם בידיו של הקב"ה ללא שליח. והנה הנביא אלישע נוטל את שלושתם ועושה ניסים ונפלאות. ננסה להבין את...

כ - 70 דק'

הברזל הצף במים ושליחותו של אלישע

אלישע הנביא עשה ניסים רבים אשר קשה להבין את תועלתם ומשמעותם לדורות. בשיעור זה נעמוד על שליחותו של אלישע, תוך...

כ - 70 דק'

מדוע נהרג יאשיהו המלך הצדיק בגיל צעיר?

א. צדקותו של יאשיהו יאשיהו מלך יהודה היה מהמלכים הצדיקים, אולי הצדיק שבכולם! כך נאמר עליו בספר מלכים (ב...

חולדה הנביאה - חכמת נשים

רגע לפני חורבן בית המקדש ויחד עם נביאים נוספים פעלה חולדה בירושלים ובבית המלוכה וניסתה לשקף את המצב הקשה שהעם...

כ - 70 דק'

מגלות יהויכין עד חורבן הבית

מגלות יהויכין ועד חורבן הבית 11 שנים דרמטיות במקרא. עיון בספרים יחזקאל וירמיה

כ - 70 דק'

הביטו אל אברהם אביכם

ננסה להבין את נבואות ישעיהו הקורא לעם ישראל להיערך לגאולה, ובמסגרת זאת מפנה את המבט אל האבות.

כ - 70 דק'

ארבעה הנביאים שהתנבאו באותו הפרק

ישעיהו, הושע, מיכה ועמוס, "ארבעה נביאים שהתנבאו באותו פרק", היבטים היסטוריים ואמוניים.

כ - 70 דק'

משל הכרם בישעיהו ובתנ"ך

המשמעות הסמלית הכפולה של הכרם בתנ"ך. עיון מעמיק בישעיהו פרק ה, השוואתו והקבלתו עם פרקים נוספים, יגלו בפנינו...

כ - 70 דק'

אחז במסילת שדה כובס

ישעיהו פרק ו | ההסכם עם אשור והשלכותיו על עשרת השבטים וחורבן הבית.

כ - 70 דק'

"קנה לך את השדה"

פרק לב | באופן מפתיע, ציוה הקב"ה את ירמיהו לקנות את השדה מבן דודו, רגע לפני החורבן. מה פשר הצעד הזה?

כ - 70 דק'

ירמיהו ונביאי השקר

האם נביאי השקר היו באמת נביאים שטעו או שהיו מאחזי עיניים מלכתחילה? איך מתמודדים עם אנשים שכאלה?

כ - 70 דק'

ספר ירמיהו עם ביאור 'ושננתם'

ביאור על רוב פרקי ספר ירמיהו |

ירמיהו הנביא

מהו תפקיד ירמיהו על רקע החורבן? איזה מבט מחדש לדורנו מנבואות ירמיהו?

כ - 70 דק'

הנבואות על ההרים בספר יחזקאל

יחזקאל- נבואה מחוץ לארץ ישראל. מהו תפקידו המיוחד של יחזקאל כנביא בתוך הגולה, ביחס לארץ וביחס לגולים. ובמיוחד...

כ - 70 דק'

בתוך הגולה נפתחו השמים - הכיצד?

יחזקאל הנביא הוא תופעה ייחודית של נבואה בגלות? האם וכיצד אפשרית נבואה שכזו?

כ - 70 דק'

גאולתנו על פי הספרים עובדיה ויונה

שני נביאים בתרי עשר : עובדיה ויונה לא התנבאו על דורם אלא על דורנו, וסוד מלחמותיו וניצחונותיו.

כ - 70 דק'

אני ואתה בספר יונה

"אתה חסת על הקיקיון..ואני לא אחוס על נינוה"? מעקב אחרי השליחות של יונה דרך הביטויים 'אני' ו - 'אתה' הנאמרים...

כ - 70 דק'

"קום לך אל נינוה"

סוד שליחותו של יונה לנינוה ותשובתו על בריחתו | השיעור מיועד לנשים

כ - 70 דק'

השאלות הקשות של ספר יונה

בשיעור זה ננסה להעמיד את יסודות ספר יונה. נעמוד על שאלות קשות - מוכרות יותר ופחות, ונעמיד יסודות למבט חדש על...

כ-60 דק'

מבוא לחבקוק - אלישע והשונמית

חז"ל מגלים כי חבקוק הוא הבן שנולד לאישה השונמית, ולווה במעשי הניסים של אליהו. בשיעור זה נעיין בפרקי אלישע...

כ - 70 דק'

גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון

הקדמה נאמר בפרקנו (בפסוק ט'): "גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון אמר ד' צב-אות, ובמקום הזה אתן שלום...

חזרת ישראל לארצם בבית השני

עיון בנבואות חגי זכריה ומלאכי - נביאי שיבת ציון בימי הבית השני

כ - 70 דק'

היחס בין שלושת בתי המקדש

הקדמה כמובן שנושא זה הוא רחב מאד. במאמר קצר זה נעסוק רק בחלק קטן ממנו, על פי מה שהסבירו חז"ל והמפרשים ביחס...

הפיכת הצומות לחגים - מדוע?

זכריה הנביא ייעד והודיע שהצומות יהפכו לששון ולשמחה. כיצד האבל הופך לשמחה?

כ - 70 דק'

המשלחת והנבואה האחרונה בתנ"ך

פלא חידוש הנבואה הפתאומי והמפתיע של ראשית ימי שיבת ציון. פלא זה, אירע לאחר עשרות שנים של שתיקת הנביאים, מציף...

כ - 70 דק'

עם ישראל ישאר לנצח

הקדמה נאמר בפרקנו: "אני ד' לא שָניתי, ואתם בני יעקב לא כְליתם" (ג, ו). מה פירוש הפסוק? נאמרו מספר הסברים...

עבודה זרה וגאוה

לרבני בני ציון שלום וברכה! שאלתי היא כללית, אך אגש אליה דרך נקודה פרטית. בספר ישעיהו פרק ב' ישנה נבואה חריפה כנגד הגאווה, 'יום לה' על כל גאה ורם' וכו', מתוך הפרק משתמע די במפורש שגאווה זו, שהגיעה מתוך רוב עושר, הובילה לחטאי עבודה זרה 'ותמלא ארצו כסף וזהב... ותמלא ארצו אלילים'. וכן בהמשך הפרק כתוב שלעתיד לבוא, ביום שבו ישברו כל הכוחות שבעולם, המגדלים החומות הבצורות וכו', עד ונשגב ה' לבדו - ובני האדם יעזבו את אלילי הכסף והזהב שלהם. דהיינו, כאשר תיפסק הגאווה יפסיקו גם חטאי עבודת האלילים. אף חז"ל אומרים שהמתגאה כעובד עבודה זרה, ורואים שהם ראו את הגאווה כשורש של עבודה זרה. שאלתי היא: מה הקשר בין גאווה לעבודת אלילים? אנחנו מכירים עבודת אלילים שמגיעה מתוך טפשות וסכלות (כבישעיה מד - חציו שרפתי במו אש וכו'), או שמגיעה מתוך דמיונות כוזבים, ורצון לפגוש דבר מציאותי, תמונה סמל ודמות כדי לפגוש את האלוקות, מצינו גם עבודה זרה שמגיעה מתוך טעויות שכליות (כדור אנוש לפי הרמב"ם) ואף עבודה זרה שמגיעה מתוך שפלות חומרית, יין זנות, ולא עבדו ישראל עבודת אלילים אלא כדי להתיר להם עריות בפרהסיה, וכו' וכו', ונוסף על כל זה ישנו 'יצר של עבודה זרה' כעין יצר של עריות, השפעת אומות העולם, ועוד, וכמובן שיש סיבות רבות ושגרמו לעם לעבוד עבודת אלילים. אך לא הבנתי די הצורך מדוע הגאווה נתפסת כדבר הגורם לעבודת אלילים. אני מבין שגאווה גורמת לכפירה בכל מציאות אלוקית, 'ורם לבבך - ושכחת את ה' אלוהיך', אמירת כוחי ועוצם ידי גורם לאדם לחשוב שהוא מנהל את העולם ולא כוח עליון אלוקי. אמנם לא הבנתי מדוע הגאווה תגרום לאדם לכפור בקב"ה ולבחור לשעבד את עצמו לאלילים, הרי עדיין הוא משעבד את עצמו לכוחות אחרים, וא"כ לא נעשה חופשי ועצמאי מכוח היותו עובד עבודה זרה, ואדרבה הוא עכשיו משתחווה לדבר פחות ושפל, א"כ, מדוע גאוותו של האדם גורמת לו להשתעבד לעבודת אלילים? אודה לתשובה בעניין זה.

הרב יואב אוריאל
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

ספר יהושע

הרב דני סטיסקין 19 שיעורים
סדרה

יהושע - מוקלט | אשכנזי

מערכת בני ציון 23 שיעורים
סדרה

ספר יהושע כלל ופרט

הרב יואב אוריאל 15 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר יהושע

הרב יואל מנוביץ' 5 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - יהושע

הרב יצחק בן שחר 18 שיעורים
סדרה

שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

הרב אריק אוריאל 65 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר יהושע

הרב איתן שנדורפי 13 שיעורים
סדרה

שיעורים בספר יהושע

הרב אליעזר קשתיאל 22 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר יהושע

הרב יונדב זר 25 שיעורים
סדרה

שיעורים - יהושע

הרב אלעזר נאה 34 שיעורים
סדרה

מפות עזר לספר יהושע

0 שיעורים
סדרה

יהושע - מוקלט | ללא טעמים

הרב דן בארי 24 שיעורים
סדרה

שיעורים בספר שופטים

הרב חננאל אתרוג 44 שיעורים
סדרה

שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

הרב אריק אוריאל 72 שיעורים
סדרה

ספר שופטים

הרב טוביה לפשיץ 11 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - שופטים

הרב יצחק בן שחר 16 שיעורים
סדרה

מאמרים על ספר שופטים

הרב אלחנן בן נון 22 שיעורים
סדרה

שופטים, שמואל ורות - מהעדר מלכות לבניינה

הרב יואב אוריאל 9 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר שופטים

הרב איתן שנדורפי 10 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר שופטים

הרב אליעזר קשתיאל 15 שיעורים
סדרה

שיעורים - שופטים

הרב נתן רוטמן 3 שיעורים
סדרה

בימי שפוט השופטים

הרב דני סטיסקין 18 שיעורים
סדרה

ספר שופטים כלל ופרט

הרב יואב אוריאל 30 שיעורים
סדרה

שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר שופטים

הרב חנניה מלכה 38 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר שופטים

הרב יונדב זר 23 שיעורים
סדרה

שופטים - מוקלט | אשכנזי

מערכת בני ציון 21 שיעורים
סדרה

שופטים - מוקלט | ללא טעמים

הרב דן בארי 21 שיעורים
סדרה

ספר שמואל א

הרב דני סטיסקין 8 שיעורים
סדרה

שיעורים - ספר שמואל

הרב נועם וידר 28 שיעורים
סדרה

ספר שמואל א

הרב טוביה לפשיץ 27 שיעורים
סדרה

פירושים והערות על ספר שמואל א

הרב צבי שוויגר 17 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - שמואל א

הרב יצחק בן שחר 24 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר שמואל

הרב יואל מנוביץ' 22 שיעורים
סדרה

בין עלי לשמואל

הרב מנחם שחור 3 שיעורים
סדרה

בין שאול לדוד

הרב מנחם שחור 5 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר שמואל א

הרב איתן שנדורפי 13 שיעורים
סדרה

שיעורים-שמואל א

הרב אליעזר קשתיאל 28 שיעורים
סדרה

ספר שמואל א בעיון

הרב יחזקאל קופלד 33 שיעורים
סדרה

שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר שמואל א

הרב חנניה מלכה 31 שיעורים
סדרה

שיעורים על שמואל א

הרב חננאל אתרוג 53 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר שמואל א

הרב יונדב זר 32 שיעורים
סדרה

שמואל א - מוקלט | ללא טעמים

הרב דן בארי 31 שיעורים
סדרה

המלך בישראל

הרב יואב אוריאל 3 שיעורים
סדרה

פירושים והערות על ספר שמואל ב

הרב צבי שוויגר 13 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - שמואל ב

הרב יצחק בן שחר 7 שיעורים
סדרה

בין דוד לשלמה

הרב מנחם שחור 3 שיעורים
סדרה

מאמרים - שמואל ב

הרב איתן שנדורפי 5 שיעורים
סדרה

שיעורים-שמואל ב

הרב אליעזר קשתיאל 26 שיעורים
סדרה

שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר שמואל ב

הרב חנניה מלכה 24 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר שמואל ב

הרב יונדב זר 25 שיעורים
סדרה

שמואל ב - מוקלט | ללא טעמים

הרב דן בארי 24 שיעורים
סדרה

פירושים והערות על ספר מלכים א

הרב צבי שוויגר 9 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - מלכים

הרב יצחק בן שחר 19 שיעורים
סדרה

ספר מלכים א

הרב דני סטיסקין 17 שיעורים
סדרה

בין יהושפט לאחאב

הרב מנחם שחור 6 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר מלכים א

הרב יעקב ידיד 24 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר מלכים א

הרב איתן שנדורפי 3 שיעורים
סדרה

שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר מלכים א

הרב חנניה מלכה 26 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר מלכים א

הרב יונדב זר 23 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר מלכים

הרב מיכאל טוביאנו 3 שיעורים
סדרה

מלכים א - מוקלט | ללא טעמים

הרב דן בארי 22 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר מלכים ב

הרב אליעזר קשתיאל 40 שיעורים
סדרה

פירושים והערות על ספר מלכים ב

הרב צבי שוויגר 16 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר מלכים ב

הרב איתן שנדורפי 16 שיעורים
סדרה

שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר מלכים ב

הרב חנניה מלכה 61 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר מלכים ב

הרב יונדב זר 27 שיעורים
סדרה

מלכים ב - מוקלט | ללא טעמים

הרב דן בארי 25 שיעורים
סדרה

ישעיהו בבקיאות

הרב דרור טוויל 30 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר ישעיהו

הרב אחיקם גץ 54 שיעורים
סדרה

ספר ישעיהו - כלל ופרט

הרב יואב אוריאל 24 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

הרב יצחק בן שחר 21 שיעורים
סדרה

ספר ישעיהו

הרב יעקב ידיד 29 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר ישעיהו

הרב יונדב זר 67 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר ישעיהו

הרב איתן שנדורפי 3 שיעורים
סדרה

מאמרים על ספר ישעיהו

הרב עדיאל לוי 21 שיעורים
סדרה

ישעיהו - מוקלט | ללא טעמים

הרב דן בארי 36 שיעורים
סדרה

ספר ירמיהו

הרב טוביה לפשיץ 59 שיעורים
סדרה

ספר ירמיהו - כלל ופרט

הרב יואב אוריאל 13 שיעורים
סדרה

ירמיהו בבקיאות

הרב דרור טוויל 27 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר ירמיהו

הרב איתן שנדורפי 35 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר ירמיהו

הרב נועם וידר 26 שיעורים
סדרה

שיעורים - ירמיהו

הרב אחיקם גץ 30 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - ירמיהו

הרב יצחק בן שחר 20 שיעורים
סדרה

מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

הרב יוסף הורוביץ 52 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר ירמיהו

הרב יונדב זר 53 שיעורים
סדרה

ירמיהו - מוקלט | אשכנזי

מערכת בני ציון 48 שיעורים
סדרה

מאמרים על ספר ירמיהו

הרב עדיאל לוי 4 שיעורים
סדרה

ספר יחזקאל - כלל ופרט

הרב יואב אוריאל 16 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

הרב יצחק בן שחר 40 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר יחזקאל

הרב אחיקם גץ 31 שיעורים
סדרה

ספר יחזקאל

הרב נועם וידר 25 שיעורים
סדרה

יחזקאל בבקיאות

הרב דרור טוויל 22 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר יחזקאל

הרב יונדב זר 49 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר יחזקאל

הרב איתן שנדורפי 7 שיעורים
סדרה

יחזקאל - מוקלט | אשכנזי

מערכת בני ציון 46 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר הושע

הרב אליעזר קשתיאל 15 שיעורים
סדרה

ספר הושע - כלל ופרט

הרב יואב אוריאל 6 שיעורים
סדרה

הושע בבקיאות

הרב דרור טוויל 7 שיעורים
סדרה

שיעורים - ספר הושע

הרב אחיקם גץ 11 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר הושע

הרב יונדב זר 15 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר הושע

הרב איתן שנדורפי 1 שיעורים
סדרה

יואל בבקיאות

הרב דרור טוויל 2 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר יואל

הרב אליעזר קשתיאל 7 שיעורים
סדרה

שיעורים - ספר יואל

הרב אחיקם גץ 2 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר יואל

הרב יונדב זר 4 שיעורים
סדרה

עמוס בבקיאות

הרב דרור טוויל 5 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר עמוס

הרב אליעזר קשתיאל 10 שיעורים
סדרה

שיעורים - ספר עמוס

הרב אחיקם גץ 7 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר עמוס

הרב יונדב זר 9 שיעורים
סדרה

עובדיה בבקיאות

הרב דרור טוויל 1 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר עובדיה

הרב אליעזר קשתיאל 2 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר עובדיה

הרב יונדב זר 1 שיעורים
סדרה

עובדיה - מוקלט | ללא טעמים

הרב דן בארי 1 שיעורים
סדרה

ספר יונה

הרב טוביה לפשיץ 5 שיעורים
סדרה

יונה בבקיאות

הרב דרור טוויל 1 שיעורים
סדרה

ספר יונה הרב מאיר הילביץ'

הרב מאיר הילביץ' 5 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר יונה

הרב אליעזר קשתיאל 4 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר יונה

הרב איתן שנדורפי 3 שיעורים
סדרה

שיעורים - ספר יונה

הרב אחיקם גץ 6 שיעורים
סדרה

שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר יונה

הרב חנניה מלכה 4 שיעורים
סדרה

שיעורים - יונה

הרב נתן רוטמן 4 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר יונה

הרב יונדב זר 4 שיעורים
סדרה

יונה - מוקלט | ללא טעמים

הרב דן בארי 4 שיעורים
סדרה

מיכה בבקיאות

הרב דרור טוויל 4 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר מיכה

הרב אליעזר קשתיאל 6 שיעורים
סדרה

שיעורים - ספר מיכה

הרב אחיקם גץ 2 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר מיכה

הרב יונדב זר 7 שיעורים
סדרה

נחום בבקיאות

הרב דרור טוויל 2 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר נחום

הרב אליעזר קשתיאל 4 שיעורים
סדרה

שיעורים - ספר נחום

הרב אחיקם גץ 2 שיעורים
סדרה

מאמרים קצרים - ספר נחום

הרב יוסף הורוביץ 7 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר נחום

הרב יונדב זר 3 שיעורים
סדרה

חבקוק בבקיאות

הרב דרור טוויל 2 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר חבקוק

הרב אליעזר קשתיאל 3 שיעורים
סדרה

מאמרים קצרים - ספר חבקוק

הרב יוסף הורוביץ 5 שיעורים
סדרה

שיעורים - חבקוק

הרב נתן רוטמן 2 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר חבקוק

הרב יונדב זר 3 שיעורים
סדרה

צפניה בבקיאות

הרב דרור טוויל 2 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר צפניה

הרב אליעזר קשתיאל 2 שיעורים
סדרה

מאמרים קצרים - ספר צפניה

הרב יוסף הורוביץ 6 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר צפניה

הרב יונדב זר 3 שיעורים
סדרה

חגי הרב ברוך סליי

הרב ברוך סליי 3 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר חגי

הרב אליעזר קשתיאל 5 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר חגי

הרב יונדב זר 2 שיעורים
סדרה

חגי - מוקלט | ללא טעמים

הרב דן בארי 2 שיעורים
סדרה

זכריה בבקיאות

הרב דרור טוויל 7 שיעורים
סדרה

זכריה הרב ברוך סליי

הרב ברוך סליי 50 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר זכריה

הרב אליעזר קשתיאל 15 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר זכריה

הרב איתן שנדורפי 3 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר זכריה

הרב יונדב זר 14 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר מלאכי

הרב אליעזר קשתיאל 3 שיעורים
סדרה

מלאכי בבקיאות

הרב דרור טוויל 2 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר מלאכי

הרב יונדב זר 3 שיעורים
שיעור

המרגלים ששלח יהושע

תפקידה המיוחד של רחב, ובהתאם לכך - הפעולה הכבירה...
הרבנית עידית איצקוביץ' (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

עכן מעל ועל כל העדה תקצוף?

קשה מאד לתפוס כיצד עם שלם מפסיד בקרב בעי מחמת אדם...
הרב יואל מנוביץ' כ - 70 דק'
שיעור

פרשת הגבעונים

פרשת הגבעונים היא אחת הפרשיות המסעירות בחיי דוד...
הרב אליהו ידיד כ - 70 דק'
שיעור

שלושים ואחד המלכים ביהושע - רשימה או שירה?

מאמר זה עוקב אחר מהותה ותכליתה של רשימת המלכים...
שיעור

על סיפה של מלחמת אחים

יהושע פרק כב | כאשר בני גד ובני ראובן בונים מזבח,...
הרב אריק אוריאל כ - 70 דק'
שיעור

מזבח בני גד ובני ראובן

כיצד אמרו בני ישראל לשניים וחצי השבטים כי ארץ...
הרב יעקב אריאל כ - 70 דק'
שיעור

דרכי שייכות נחלה לשבט

בשיעור זה נעקוב באמצעות מקורות שונים, אחר גילויים...
הרב אריק אוריאל כ - 70 דק'
שיעור

יהושע - ממשיך תורת משה

הרב מישאל רובין כ - 70 דק'
שיעור

ספר יהושע עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

כיבוש הארץ על פי התנ"ך

לימוד על משמעות וערך המושג של כיבוש הארץ מתוך...
הרב דודי מתוקי כ - 70 דק'
שיעור

המלך יהושע

נעיין ביחסים שבין העם והמלך. נבחן את השמיעה שלו...
הרב דני סטיסקין כ - 70 דק'
שיעור

עתניאל ועכסה - מנהיגות משלימה

מהו תפקידו של סיפור נחלתה של עכסה? איזה אפיק של...
הרב אלישב אביחיל כ - 70 דק'
שיעור

עיון בדמותו של עתניאל בן קנז

הרב יעקב ידיד
שיעור

ד