מזמור קיד | בצאת ישראל ממצרים

היתה יהודה לקדשו

מזמור קיד | היכן מצאנו שיהודה קידש את שם ד'? במדרש תהלים (מזמור עו אות ב) נאמר: "מפני מה זכה יהודה למלכות?...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר תהלים

"מלפני אדון חולי ארץ"

מזמור קיד | מדוע כתוב כאן הכינוי המיוחד "אדון", שאינו מופיע פעמים רבות בתנ"ך? כתב הרד"ק: "כי הוא אדון על...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר תהלים

מזמור קיד

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

היתה יהודה לקדשו

מזמור קיד | היכן מצאנו שיהודה קידש את שם...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"מלפני אדון חולי ארץ"

מזמור קיד | מדוע כתוב כאן הכינוי המיוחד "אדון",...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מזמור קיד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
קשר חי