מזמור מח | גדול ה' ומהולל מאד

ביטחון ציון ויוסף בזמן החורבן

מזמור מח |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר תהלים

38 דק'

מזמור מח

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ביטחון ציון ויוסף בזמן החורבן

מזמור מח |
הרב אליעזר קשתיאל 38 דק'
שיעור

מזמור מח

הרב יונדב זר כ-10 דק'
קשר חי