מזמור לה | לדוד ריבה ה'

תפילה להצלה מן האויב

מזמור לה |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על תהלים

מזמור לה

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

תפילה להצלה מן האויב

מזמור לה |
הרב אחיקם גץ
שיעור

מזמור לה

הרב יונדב זר כ-10 דק'
קשר חי