מזמור כח | לדוד אליך ה' אקרא

תפילה ותודה לה'

מזמור כח |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על תהלים

מזמור כח

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

תפילה ותודה לה'

מזמור כח |
הרב אחיקם גץ
שיעור

מזמור כח

הרב יונדב זר כ-10 דק'
קשר חי