מזמור כה | לדוד אליך ה'

תקוות דוד לרוממות ה' והתורה

מזמור כה |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על תהלים

מזמור כה

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

תקוות דוד לרוממות ה' והתורה

מזמור כה |
הרב אחיקם גץ
שיעור

מזמור כה

הרב יונדב זר כ-10 דק'
קשר חי