מזמור כא | למנצח מזמור לדוד

הודאה על הנצחונות והנסים

מזמור כא |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על תהלים

מזמור כא

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הודאה על הנצחונות והנסים

מזמור כא |
הרב אחיקם גץ
שיעור

מזמור כא

הרב יונדב זר כ-10 דק'
קשר חי