מזמור יב | למנצח על השמינית

שכר ועונש בעולם הזה ובעולם הבא

מזמור יב |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על תהלים

מזמור יב

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

שכר ועונש בעולם הזה ובעולם הבא

מזמור יב |
הרב אחיקם גץ
שיעור

מזמור יב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
קשר חי