מזמור ז | שגיון לדוד

תפילה על מפלת שאול

מזמור ז |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על תהלים

מזמור ז

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

תפילה על מפלת שאול

מזמור ז |
הרב אחיקם גץ
שיעור

מזמור ז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
קשר חי