מזמור ו | למנצח בנגינות

תשובת דוד

מזמור ו |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על תהלים

מזמור ו

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

תשובת דוד

מזמור ו |
הרב אחיקם גץ
שיעור

מזמור ו

הרב יונדב זר כ-10 דק'
קשר חי