מזמור ד | למנצח בנגינות

עזרת ה' לדוד כנגד דואג ואחיתופל

מזמורים ג-ד |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על תהלים

מזמור ד

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

עזרת ה' לדוד כנגד דואג ואחיתופל

מזמורים ג-ד |
הרב אחיקם גץ
שיעור

מזמור ד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
קשר חי