מזמור ב | למה רגשו

הצדיקים והרשעים, ישראל והעמים

מזמורים א-ב |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על תהלים

מזמור ב

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הצדיקים והרשעים, ישראל והעמים

מזמורים א-ב |
הרב אחיקם גץ
שיעור

מזמור ב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
קשר חי