קהלת

קהלת - מן החול לקודש

בטרם נחרוץ משפט על העמדה הפסימית של קהלת על החיים, הבה נעיין בדיוק ובפירוט בדבריו, בליווי המדרשים והמפרשים:...

כ - 70 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

קהלת בבקיאות

הרב דרור טוויל 7 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר קהלת

הרב איתן שנדורפי 2 שיעורים
סדרה

קהלת - מוקלט | ללא טעמים

הרב דן בארי 12 שיעורים
שיעור

קהלת - מן החול לקודש

בטרם נחרוץ משפט על העמדה הפסימית של קהלת על החיים,...
הרב יואב אוריאל כ - 70 דק'
שיעור

בחירה חפשית במגילת קהלת

הרב יהושע מגנס כ - 70 דק'
קשר חי