שיעורים-עזרא

עזרא ונחמיה-הקדמה

עזרא מכונה "עזרא הסופר" מה משמעות כינוי זה? למה זה תפקיד מהותי ויחודי לתקופה בה אין נביאים.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-עזרא

כ-45 דק'

גלות בית שני

פרק א | גלות בית שני זה תקופה שמהותה היא חוסר הנבואה. הגאולה תהיה אבל העוצמה תלויה בעמ"י. וכל מה שמתרחש קשור...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-עזרא

כ-45 דק'

הצהרת כורש

פרק ב | מה הקשר בין הגישה של כורש לבין הגישה האלילית?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-עזרא

כ-45 דק'

מגמת העליה לארץ

פרק ב | כורש נותן הרשאה לחזור ולבנות את בית המקדש. אין שיבה לכל ארץ ישראל אלא רק לירושלים ובעקבות כך לממלכת...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-עזרא

כ-45 דק'

זכות בעקבות זהות

פרק ג | לנו יש זהות ובזכות הזהות יש לנו זכות על הארץ. הזכות על הארץ לא נובעת מזכות טריטוריאלית אלא מזכות...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-עזרא

כ-45 דק'

כתב השטנה

פרק ד | עמי הארצות, צרי יהודה ובנימין, רוצים לבנות יחד עם העולים מבבל את המקדש, זרובבל ע"י בקשה זו מזהה...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-עזרא

כ-45 דק'

אחדות

פרק ד | מה זה אחדות ישראל? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-עזרא

כ-45 דק'

המשימה הלאומית

פרקים ו-ז | ההזנחה של בניין בית המקדש באה לא רק מפרשנות דתית. המשימה הלאומית הוסטה הצידה ובמקום זה, באה דאגה...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-עזרא

כ-45 דק'

החזרה בתשובה

פרק ח | עזרא מוביל חזרה בתשובה בעם. למה הוא קובע תענית?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-עזרא

כ-45 דק'

זרע הקודש

פרק ט | עזרא פוגש מצב חברתי נמוך מאוד שממוקד בתחום העריות.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-עזרא

כ-45 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

עזרא ונחמיה-הקדמה

עזרא מכונה "עזרא הסופר" מה משמעות כינוי זה? למה זה...
הרב אוהד תירוש כ-45 דק'
שיעור

גלות בית שני

פרק א | גלות בית שני זה תקופה שמהותה היא חוסר...
הרב אוהד תירוש כ-45 דק'
שיעור

הצהרת כורש

פרק ב | מה הקשר בין הגישה של כורש לבין הגישה...
הרב אוהד תירוש כ-45 דק'
שיעור

מגמת העליה לארץ

פרק ב | כורש נותן הרשאה לחזור ולבנות את בית המקדש....
הרב אוהד תירוש כ-45 דק'
שיעור

זכות בעקבות זהות

פרק ג | לנו יש זהות ובזכות הזהות יש לנו זכות על...
הרב אוהד תירוש כ-45 דק'
שיעור

כתב השטנה

פרק ד | עמי הארצות, צרי יהודה ובנימין, רוצים לבנות...
הרב אוהד תירוש כ-45 דק'
שיעור

אחדות

פרק ד | מה זה אחדות ישראל? |
הרב אוהד תירוש כ-45 דק'
שיעור

המשימה הלאומית

פרקים ו-ז | ההזנחה של בניין בית המקדש באה לא רק...
הרב אוהד תירוש כ-45 דק'
שיעור

החזרה בתשובה

פרק ח | עזרא מוביל חזרה בתשובה בעם. למה הוא קובע...
הרב אוהד תירוש כ-45 דק'
שיעור

זרע הקודש

פרק ט | עזרא פוגש מצב חברתי נמוך מאוד שממוקד בתחום...
הרב אוהד תירוש כ-45 דק'
קשר חי