פרק ל | דברי אגור

"באין חזון יפרע עם"

פרקים כט-ל |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

40 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

"באין חזון יפרע עם"

פרקים כט-ל |
הרב אליעזר קשתיאל 40 דק'
שיעור

משלי מוקלט - פרק ל | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
קשר חי