הפטרת נצבים

החתן והכלה

הפטרת ניצבים | ישעיהו סא | כחתן וכלה בשתי הפטרות הנחמה האחרונות (כי תבוא וניצבים) חלה עליית מדרגה: בשבתות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות דברים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

החתן והכלה

הפטרת ניצבים | ישעיהו סא | כחתן וכלה בשתי הפטרות...
הרב יואב אוריאל
קשר חי