בהתחדשות


 

שיעורים שיעלו בקרוב

הרב יצחק בן שחר

תרי עשר

הרב יחזקאל קופלד

שיעורים נוספים על ספר שמואל

הרב אלעזר נאה

ספר יהושע

הרב דוד ג'יאמי

שיעורים על התורה ועל דוד המלך

הרבנית דינה ראפ

שיעורים על ספר שמואל

הרב יהושע ואן דייק

שיעורים על התורה

הרב מיכאל טוביאנו

ספרים שונים

 

הרב נתן רוטמן

ספרים שונים


 

שיעורים חדשים בתורה, נביאים וכתובים

 

השיעורים החדשים בתורה

"מלחמה לד' בעמלק מִדֹר דֹר"

פרשת בשלח | הקדמה נאמר בסוף פרשתנו (פרק י"ז): טו. "ויבן משה מזבח ויקרא שמו: ד' נסי. טז. ויאמר: כי יד על כס...

בים - ביבשה

פרשת בשלח | מה היא המשמעות ההיסטורית של קריעת ים סוף?

שתי המזוזות מול המשקוף

פרשת בא | מדוע הקדים ד' את שתי המזוזות למשקוף ומדוע הקדים משה את המשקוף לשתי המזוזות? הקדמה בפרשת "החדש"...

לכל הקטגוריה
השיעורים החדשים בנביאים

מדוע לא כבשו בני יהודה את ירושלים?

פרק טו | הקדמה נאמר בסוף הפרק: "ואת היבוסי יושבי ירושלם לא יוכלו [קרי: יכלו] בני יהודה להורישם, וישב היבוסי...

כיבוש קרית ספר ופרשת עכסה

פרק טו | הקדמה פרקנו מתאר בחלקו הראשון את גבולות נחלת שבט יהודה, ובחלקו השני את הערים שקיבל שבט יהודה. בין...

מדוע שרף יהושע את חצור?

פרק יא | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי כִשְמֹעַ יבין מלך חצור, וישלח אל יובב מלך מדון, ואל מלך שִמרון ואל מלך...

לכל הקטגוריה
השיעורים החדשים בכתובים

מגילת אסתר בספר שמות

הקדמה למגילה | הקדמה אמרו חז"ל: "מי איכא מידי דכתיבי בכתובי, דלא רמיזי באורייתא?!" (תענית ט ע"א). כלומר:...

"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר"

פרק ח | הקדמה אחד הפסוקים המפורסמים ביותר במגילת אסתר הוא: "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" (ח, טז)....

בית המקדש כבסיס להבנת עומק מגילת אסתר

הקדמה למגילה | הקדמה מגילת אסתר ידועה לכל, אבל אין בית מדרש בלא חידוש. מאמר זה יעסוק בשש שאלות על שלושת...

לכל הקטגוריה
קשר חי