בהתחדשות


 

שיעורים שיעלו בקרוב

הרב יצחק בן שחר

תרי עשר

הרב יחזקאל קופלד

שיעורים נוספים על ספר שמואל

הרב אלעזר נאה

ספר יהושע

הרב דוד ג'יאמי

שיעורים על התורה ועל דוד המלך

הרבנית דינה ראפ

שיעורים על ספר שמואל

הרב יהושע ואן דייק

שיעורים על התורה

הרב מיכאל טוביאנו

ספרים שונים

 

הרב נתן רוטמן

ספרים שונים


 

שיעורים חדשים בתורה, נביאים וכתובים

 

השיעורים החדשים בתורה

היחס לגרים ולגרים תושבים

עיון בפרשת "לא תסגיר עבד אל אדוניו" |

בין שער סדום לשער בית לחם

מהו הקשר שאותו ראו חז"ל בין לוט בסדום לבין רות אמה של מלכות'? וכיצד הדיוק בפסוקי ספר בראשית העוסקים בנישואי...

'משנה תורה' - שני או שונה?

איך ללמוד את ספר דברים המעמיק קומה נוספת על גבי החומשים הקודמים

לכל הקטגוריה
השיעורים החדשים בנביאים

מהו הדביר?

פרק ח | הקדמה בפרקי המקדש בספר מלכים (א פרקים ו-ח) ובספר דברי הימים (ב פרקים ג-ז) מופיע מספר פעמים השם...

מה היה גובהו של בית המקדש הראשון?

פרק ו | הקדמה נאמר בפרקנו: "והבית אשר בנה המלך שלמה לד' ששים אמה ארכו, ועשרים רחבו, ושלשים אמה...

כיצד יתכן ששלמה המלך כרת ברית עם חירם מלך צור?

פרק ה | הקדמה נאמר בפרקנו: כו. "וד' נתן חכמה לשלמה כאשר דִבֶּר לו, ויהי שָלֹם בין חירם ובין שלמה, ויכרתו...

לכל הקטגוריה
השיעורים החדשים בכתובים

החסד והאמת בספר משלי

מתוך עיון בפסוקי ספר משלי - נברר את השקפת הספר על מושגי ה'חסד' מול ה'אמת' החוזרים בו, ונעמוד על הקשר הפנימי...

לכל הקטגוריה
קשר חי